De VPPV is een vereniging die is opgericht door en voor verzamelaars van persoonlijke postzegels. De afkorting staat voor Vereniging van Persoonlijke Postzegel Verzamelaars. Ofschoon de nadruk bij de meeste leden ligt op de Nederlandse persoonlijke postzegels, zijn er ook diverse leden die buitenlandse persoonlijke postzegels verzamelen. Persoonlijke postzegels kunnen namelijk inmiddels in een groot aantal landen door verzamelaars en belangstellenden worden gemaakt en voorzien in een grote behoefte c.q. belangstelling.

 

Het doel van de VPPV is om de belangstelling voor en de kennis van de persoonlijke postzegels te vergroten en het verzamelen daarvan te bevorderen. De VPPV is een relatief kleine landelijke vereniging die geen eigen bijeenkomsten meer organiseert. De leden ontmoeten elkaar vooral tijdens postzegelbeurzen en tentoonstellingen die in Nederland georganiseerd worden. Als VPPV blijven we waar mogelijk aan landelijke postzegelevenementen deelnemen, zodat de leden elkaar daar kunnen ontmoeten en met het bestuur van gedachten wisselen. 

  

De vereniging geeft regelmatig door eigen leden ontworpen persoonlijke postzegels uit die ook voor frankering van de verenigingspost worden gebruikt. Leden kunnen deze zegels tegen nominale prijs met een geringe toeslag ook bestellen. Tijdens enkele bijeenkomsten per jaar worden er door leden of door vertegenwoordigers van PostNL presentaties gegeven met als thema persoonlijke postzegels. Sinds enige tijd is er voor leden van de vereniging een eigen Nieuwtjesdienst, waarin aan belangstellenden informatie wordt verstrekt over door derden uitgegeven persoonlijke postzegels. Alle leden kunnen daarbij hun eigen inbreng ook geven. De vereniging is bovendien doende met het opzetten van een systematische catalogus van alle tot dusverre verschenen (druktechnische) varianten van de Nederlandse persoonlijke postzegels met inbegrip van alle feitelijk in volledige druk verschenen persoonlijke postzegels (vast kader zegels).

 

De VPPV is uiteraard te vinden op Facebook, maar als je dit leest, heb je die al gevonden en ook op Twitter (@vppv_nl) Aanmelding als lid is mogelijk per email op vppv@hotmail.nl of per post op het volgende adres: secretariaat VPPV: Noordkade 165 - 2741 EZ Waddinxveen. 

 

De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 20,00 per kalenderjaar. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar wordt de contributie pro rato over het resterende deel van het jaar berekend (€ 5,00 per kwartaal).