De VPPV is een vereniging die is opgericht door en voor verzamelaars van persoonlijke postzegels. De afkorting staat voor Vereniging van Persoonlijke Postzegel Verzamelaars. Ofschoon de nadruk bij de meeste leden ligt op de Nederlandse persoonlijke postzegels, zijn er ook diverse leden die buitenlandse persoonlijke postzegels verzamelen. Persoonlijke postzegels kunnen namelijk inmiddels in een groot aantal landen door verzamelaars en belangstellenden worden gemaakt en voorzien in een grote behoefte c.q. belangstelling.

 

Het doel van de VPPV is om de belangstelling voor en de kennis van de persoonlijke postzegels te vergroten en het verzamelen daarvan te bevorderen. De VPPV organiseert 3 tot 4 bijeenkomsten voor de leden per jaar. Deze worden meestal centraal in het land, bij voorkeur in de regio Utrecht gehouden. Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid om informatie over persoonlijke postzegels uit te wisselen en wordt er veel onderling geruild of voor veelal zeer schappelijke prijzen onderling materiaal te koop aangeboden.

  

De vereniging geeft regelmatig door eigen leden ontworpen persoonlijke postzegels uit die ook voor frankering van de verenigingspost worden gebruikt. Leden kunnen deze zegels tegen nominale prijs met een geringe toeslag ook bestellen. Tijdens enkele bijeenkomsten per jaar worden er door leden of door vertegenwoordigers van PostNL presentaties gegeven met als thema persoonlijke postzegels. Sinds enige tijd is er voor leden van de vereniging een eigen Nieuwtjesdienst, waarin aan belangstellenden informatie wordt verstrekt over door derden uitgegeven persoonlijke postzegels. Alle leden kunnen daarbij hun eigen inbreng ook geven. De vereniging is bovendien doende met het opzetten van een systematische catalogus van alle tot dusverre verschenen (druktechnische) varianten van de Nederlandse persoonlijke postzegels met inbegrip van alle feitelijk in volledige druk verschenen persoonlijke postzegels (vast kader zegels).

 

De VPPV is uiteraard te vinden op Facebook, maar als je dit leest, heb je die al gevonden en ook op Twitter (@vppv_nl) Aanmelding als lid is mogelijk per email op vppv@hotmail.nl of per post op het volgende adres: secretariaat VPPV: Noordkade 165 - 2741 EZ Waddinxveen. Je mag ook een berichtje achterlaten op deze pagina...

 

De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 20,00 per kalenderjaar. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar wordt de contributie pro rato over het resterende deel van het jaar berekend (€ 5,00 per kwartaal). Bij aanmelding tijdens of na de Postex betaal je slechts € 20,00 voor het resterende deel van het jaar en het gehele volgende jaar!