Ambities

Met deze website beoogt de VPPV een zo compleet mogelijk overzicht van de Nederlandse Persoonlijke Postzegels bijeen te brengen. Naast de complete uitgaven van de TNT/POST NL Collectclub en de abonnementszegels zoals opgenomen in de NVPH Catalogus Nederlandse persoonlijke postzegels (1e editie van 2012) wordt gestreefd zoveel mogelijk van de zelfgemaakte postzegels op te nemen. In ieder geval als losse zegels maar waar mogelijk ook als complete velletjes. Omdat er vele tien- zo niet honderdduizenden ontwerpen zijn vervaardigd en er jaarlijks duizenden bijkomen, zal de website continue in opbouw blijven.

 

Opbouw van de website

Verzamelaars van persoonlijke postzegels hebben allen zo hun eigen wijze van verzamelen. De één verzamelt volgens de NVPH Catalogus Nederlandse persoonlijke postzegels, een ander richt zich op de door privepersonen of bedrijven vervaardigde zegels. Verzamelen kan naar hoofdtype (44 cent paars) of zeer gespecialiseerd (44 cent paars geprint op de OKI in het postkantoor van Nijmegen of Rotterdam). Voor weer andere verzamelaars is de postwaarde van de zegel totaal niet interessant en gaat het om de thematisceh invulling. Deze website probeert al deze verzamelaars zo goed mogelijk tegemoet te komen en maakt de zegels op verschillende manieren toegankelijk. De basis wordt gevormd door de losse zegels met waar beschikbaar een link naar het velletje. Uitzondering vormen de collectclub uitgaven met meerdere verschillende afbeeldingen die ook als compleet vel zijn opgenomen. Iedere categorie wordt ingeleid met een toelichting waarna naar de gallerij met afbeeldingen geklikt kan worden. Van daaruit kan een individuele zegel worden opgeroepen of een selectie worden gemaakt voor bijvoorbeeld mancolijsten.

 

Hoe de website te gebruiken

De zegels zijn via het menu op de volgende drie verschillende wijzen te benaderen:
1. De Uitgever; Collectclub en abonnementsuitgiften, Zelf ingevulde zegels (PostNL website, postkantoren of beursprinter) en de Hallmark uitgiften.
2. Het type; op hoofdtype (44 cent paars) of gespecialiseerd (44 cent paars geprint op de OKI in het postkantoor van Nijmegen of Rotterdam).
3. Het thema; op basis van enkele vooraf bepaalde categorieën.
Vanzelfsprekend zijn de zegels ook via een aparte zoekopdracht te selecteren.

 

Uw bijdragen zijn welkom

Deze website is door en voor leden van de VPPV maar ook nieuwe leden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd aan deze website bij te dragen. Voor het aanmelden van nieuwe uitgiften is een speciaal invulformulier  beschikbaar, dat na controle op dubbels aan de website zal worden toegevoegd. Voor het (regelmatig) aanmelden van meerdere uitgiften bestaat ook de mogelijkheid gebruik te maken van een spreadsheet. Neem hiervoor contact op met de webmaster.